International Network Communication & Multimedia Design

Door de krachten van 10 opleidingen te bundelen verbetert INCMD de kwaliteit van onderwijs door heel Nederland.

Waarom INCMD?

INCMD staat voor het International Network of Communication and Multimedia Design en betreft een Landelijk Overleg Orgaan (LOO) waarin de tien Nederlandse Communication and Multimedia Design (CMD) opleidingen met elkaar samenwerken en internationaal opereren. Iedere geaccrediteerde CMD opleiding (CROHO 34092) heeft recht aan dit samenwerkingsverband deel te nemen. We creëren en actualiseren samen het landelijk beroepsprofiel CMD, bezoeken en observeren elkaars afstudeersessies, werken samen in examencommissies, opleidingscommissies, curriculumcommissies en stimuleren collega’s om samen op te trekken in onderwijsvernieuwing en -realisatie.

Hoe doen we dat?

INCMD vertegenwoordigt alle CMD opleidingen binnen de Vereniging Hogescholen en het beroepenveld. INCMD organiseert allerlei activiteiten ten behoeve van de samenwerking en uitwisseling met de Landelijke Raad van Advies, Alumni, Dutch Digital Agencies, lectoren en kenniscentra, met binnen- en buitenlandse partners; soms vanuit INCMD en soms vanuit de opleiding zelf. Het beroeps- en competentieprofiel wordt telkens geactualiseerd (recent: 2018).


Sinds 2014 maakt INCMD als stam deel uit van het domein Creative Technologies, samen met Creative Media & Game Technologies (CMGT) en Fashion & Textiles Technologies (F&TT). Gezamenlijk voorzien we in een landelijke behoefte aan creatieve technische professionals.

Beroepsprofiel CMD

De nieuwe versie van het Landelijk Beroeps- en Competentieprofiel CMD is geldig voor alle HBO-instellingen in Nederland die de opleiding met de CROHO-benaming Communication and Multimedia Design (CMD) verzorgen. Het profiel omvat het CMD-beroepsbeeld en een beschrijving van de bijbehorende beroepsspecifieke en generieke CMD-competenties.

Voor studenten CMD

Communication and Multimedia Design is een ontwerpopleiding waar je wordt opgeleid tot ontwerper van digitale producten, maar geen opleiding is gelijk. Sommige CMD opleidingen zijn meer technisch van aard (HTML, JavaScript, Ubicomp, technologie) en andere zijn meer gericht op concepting en vormgeving. Het is dus zaak om een goede keuze te maken voor de juiste opleiding. Als je een minor wilt kiezen, kun je bij de opleidingssites kijken voor exacte informatie.

Cookiemelding

Cookieverklaring